เที่ยวต่างแดน

[ux_banner height=”150px” bg_color=”rgb(104, 203, 227)”]

[text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

เที่ยวต่างแดน

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”50px”]

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[blog_posts style=”normal” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”15″ title_size=”larger” readmore=”Read More” readmore_style=”bevel” excerpt_length=”10″ image_height=”56.25%” image_size=”original”]

[/col]

[/row]