เช็คสถานะส่งสินค้า

[ux_banner height=”200px” bg_color=”D11212″]

[text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

DELIVERY STATUS

[divider]

[share]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”40px”]

[title style=”bold-center” text=”เช็คสถานะการจัดส่งสินค้า” margin_bottom=”25px” size=”125″]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”787″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.25)” image_hover=”zoom” link=”http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”788″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” image_hover=”zoom” link=”https://th.kerryexpress.com/th/track/” target=”_blank”]

[/col]

[/row]
[gap]